Các bộ phận máy CNC 

 Các bộ phận cơ bản của máy CNC như sau:

kim mo chong va dap

Kìm mỏ chống va đập

Giá bán: 0 VNĐ

ignitor

Ignitor

Giá bán: 0 VNĐ

lifter

Lifter

Giá bán: 0 VNĐ