Đầu cấp dây SB 

Đầu cấp dây SB - Đến với Nam Vượng để sử dụng các loại máy hàn tốt nhất - Máy hàn Nam Vượng.
dau cap day roi sb-10a1

Đầu cấp dây rời SB-10A1

Giá bán: 2,800,000 VNĐ

dau cap day roi sb-10b1

Đầu cấp dây rời SB-10B1

Giá bán: 2,800,000 VNĐ

dau cap day roi sb-10d

Đầu cấp dây rời SB-10D

Giá bán: 2,800,000 VNĐ

dau cap day roi sb-10cl

Đầu cấp dây rời SB-10CL

Giá bán: 2,800,000 VNĐ