Hệ thống điều khiển CNC 

Hệ thống điều khiển CNC - Đến với Nam Vượng để sử dụng các loại máy hàn tốt nhất - Máy hàn Nam Vượng.