• Máy hàn Bulong RSN7 2500
  • NHẬN THI CÔNG HÀN ĐINH CHỐT SÀN DECK
  • Máy hàn CO2/MIG/MAG thyristor
  • Máy hàn Bulong Stud RSN7-2500
  • Máy hàn que, tig, tig que Merkel
  • Máy hàn KR 500 Merkel
  • MÁY CẮT CNC
  • NHẬN HÀN ĐINH 19 (Bulong19) trên dầm thép
  • MÁY CẮT CNC
Ken Burns Effect Software

Hàn đinh chốt hàn bulông Stud welding 

Video ứng dụng thiết bị hàn đinh chốt Stud Welding của công ty Nam Vượng Vinanamco, hay còn gọi là hàn bulong, một công nghệ tiên tiến nhất trong xây dựng kết cấu thép như cầu đường, nhà khung thép (ứng dụng của máy hàn bu long).