12

Hàn đinh chốt hàn bulông Stud welding 

Video ứng dụng thiết bị hàn đinh chốt Stud Welding của công ty Nam Vượng Vinanamco, hay còn gọi là hàn bulong, một công nghệ tiên tiến nhất trong xây dựng kết cấu thép như cầu đường, nhà khung thép (ứng dụng của máy hàn bu long).