9

LG Hải Phòng 

Nam Vượng cung cấp máy hàn Bu lông cho thi công sàn DECK của nhà máy LG tại Hải Phòng