10

Nhiệt điện Nghi Sơn 

Nam Vượng cung cấp máy hàn que, máy hàn TIG 300-500A để xây dựng đường ống của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn