• Máy hàn Bulong Stud ( hàn đinh chốt Stud)
  • Máy hàn Bulong Stud ( hàn đinh chốt Stud) vách đứng
  • Máy hàn Bulong Stud ( hàn đinh chốt Stud) lên dầm cầu
  • Máy hàn Bulong Stud ( hàn đinh chốt Stud) trên sàn kết cấu thép
  • Hàn TIG
  • Máy hàn CO2/MIG  KR– 500A
  • Máy hàn tự động DC – 1000
Ken Burns Effect Software