• Máy hàn CO2/MIG/MAG DONSUN
  • Máy hàn DONSUN ARC MZS-1250
  • Máy hàn Bulong Stud RSN7-2500
  • Máy hàn TIG (Ar) DONSUN 300-500A inverter
  • Máy hàn que ASK 200A inverter
  • Máy hàn CO2/MIG/MAG thyristor
  • Lắp sàn deck trên dầm thép
  • Hàn đinh (Bulong19) trên dầm thép