Nhà máy SamSung Thái Nguyên

04/05/2018 03:53 UTC - Lượt xem: 36600

Nam Vượng cung cấp máy hàn bu lông 19, đinh chốt 19 cho thi công sàn DECK của Nhà máy SamSung Thái Nguyên

 
Bài xem nhiều